Có 1 kết quả:

Níng líng

1/1

Níng líng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ningling county in Shangqiu 商丘[Shang1 qiu1], Henan