Có 1 kết quả:

tā běn shēn

1/1

tā běn shēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

itself