Có 1 kết quả:

Yǔ zhòu hào ㄩˇ ㄓㄡˋ ㄏㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Cosmos, Russian spacecraft series