Có 1 kết quả:

yǔ zhòu sù dù

1/1

yǔ zhòu sù dù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

escape velocity