Có 1 kết quả:

yǔ pǔ xī lóng

1/1

Từ điển Trung-Anh

upsilon (Greek letter Υυ)