Có 1 kết quả:

ān nǎi jìn

1/1

ān nǎi jìn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

analgin (loanword)