Có 1 kết quả:

ān bǎo

1/1

ān bǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to maintain security (abbr.)