Có 1 kết quả:

Ān bèi Jìn sān

1/1

Từ điển Trung-Anh

Abe Shinzo (1954-), Japanese LDP politician, prime minister 2006-2007 and from 2012