Có 1 kết quả:

Ān kè lā zhì ㄚㄋ ㄎㄜˋ ㄌㄚ ㄓˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Anchorage (Alaska)