Có 1 kết quả:

ān quán qì náng

1/1

Từ điển Trung-Anh

safety airbag (auto.)