Có 1 kết quả:

ān quán fá

1/1

ān quán fá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

safety valve