Có 1 kết quả:

ān quán fá ㄚㄋ ㄑㄩㄢˊ ㄈㄚˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

safety valve