Có 1 kết quả:

ān nán zǐ

1/1

ān nán zǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 胖大海[pang4 da4 hai3]