Có 1 kết quả:

Ān nán shān mài ㄚㄋ ㄋㄢˊ ㄕㄢ ㄇㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

old term for Truong Son Ra 長山山脈|长山山脉, mountain range forming the border between Vietnam and Laos and Kampuchea