Có 1 kết quả:

Ān jí

1/1

Ān jí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Anji county in Huzhou 湖州[Hu2 zhou1], Zhejiang

Một số bài thơ có sử dụng