Có 1 kết quả:

ān jí ěr ㄚㄋ ㄐㄧˊ ㄦˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

angel (loanword)