Có 1 kết quả:

ān jí ěr

1/1

ān jí ěr

giản thể

Từ điển Trung-Anh

angel (loanword)