Có 1 kết quả:

Ān jí xiàn ㄚㄋ ㄐㄧˊ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Anji county in Huzhou 湖州[Hu2 zhou1], Zhejiang