Có 1 kết quả:

Ān dì kǎ jí Bā bù dá

1/1

Từ điển Trung-Anh

Antigua and Barbuda (Tw)