Có 1 kết quả:

Ān tǎ nà nà lì fó

1/1

Từ điển Trung-Anh

Antananarivo, capital of Madagascar (Tw)