Có 1 kết quả:

Ān sāi xiàn

1/1

Ān sāi xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ansai county in Yan'an 延安[Yan2 an1], Shaanxi