Có 1 kết quả:

Ān duō xiàn

1/1

Ān duō xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Amdo county, Tibetan: A mdo rdzong, in Nagchu prefecture 那曲地區|那曲地区[Na4 qu3 di4 qu1], central Tibet