Có 1 kết quả:

ān hǎo xīn

1/1

ān hǎo xīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to have good intentions