Có 1 kết quả:

Ān níng Qū

1/1

Ān níng Qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Anning District of Lanzhou City 蘭州市|兰州市[Lan2 zhou1 Shi4], Gansu