Có 1 kết quả:

Ān níng shì

1/1

Ān níng shì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Anning county level city in Kunming 昆明[Kun1 ming2], Yunnan