Có 1 kết quả:

ān dìng huà

1/1

ān dìng huà

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

stabilization