Có 1 kết quả:

Ān dìng qū

1/1

Ān dìng qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Anding district of Dingxi city 定西市[Ding4 xi1 shi4], Gansu