Có 1 kết quả:

Ān dìng xiāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Anting township in Tainan county 台南縣|台南县[Tai2 nan2 xian4], Taiwan