Có 1 kết quả:

Ān dìng mén

1/1

Ān dìng mén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Andingmen neighborhood of Beijing