Có 1 kết quả:

ān jū gōng chéng

1/1

ān jū gōng chéng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

housing project for low-income urban residents