Có 1 kết quả:

ān shān yán

1/1

ān shān yán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

andesite (geology)