Có 2 kết quả:

Ān kāngān kāng

1/2

Ān kāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ankang prefecture level city in Shaanxi

ān kāng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

an khang, khoẻ mạnh

Từ điển Trung-Anh

good health