Có 2 kết quả:

Ān kāng ㄚㄋ ㄎㄤān kāng ㄚㄋ ㄎㄤ

1/2

Ān kāng ㄚㄋ ㄎㄤ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ankang prefecture level city in Shaanxi

ān kāng ㄚㄋ ㄎㄤ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

an khang, khoẻ mạnh

Từ điển Trung-Anh

good health