Có 1 kết quả:

Ān kāng dì qū ㄚㄋ ㄎㄤ ㄉㄧˋ ㄑㄩ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Ankang prefecture, Shaanxi