Có 1 kết quả:

ān xī xiāng shǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Styrax (tree genus)
(2) snowdrop
(3) benzoin