Có 1 kết quả:

ān xī xiāng zhī

1/1

ān xī xiāng zhī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) benzoinum
(2) benzoin resin (used in TCM)