Có 1 kết quả:

ān fǔ nǎi zuǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(baby's) pacifier