Có 1 kết quả:

ān yú

1/1

ān yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to feel contented with