Có 1 kết quả:

Ān màn

1/1

Ān màn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Amman, capital of Jordan