Có 1 kết quả:

ān mín gào shì

1/1

ān mín gào shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a notice to reassure the public
(2) advance notice (of an agenda)