Có 1 kết quả:

Ān xī xiàn

1/1

Ān xī xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Anxi county in Quanzhou 泉州[Quan2 zhou1], Fujian