Có 1 kết quả:

Ān tè wèi pǔ ㄚㄋ ㄊㄜˋ ㄨㄟˋ ㄆㄨˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Antwerp (city in Belgium)