Có 1 kết quả:

ān qí ér ㄚㄋ ㄑㄧˊ ㄦˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

angel (loanword)