Có 1 kết quả:

ān qí ér

1/1

ān qí ér

giản thể

Từ điển Trung-Anh

angel (loanword)