Có 1 kết quả:

ān bù píng

1/1

ān bù píng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

ampoule (loanword)