Có 1 kết quả:

ān mián yào

1/1

ān mián yào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sleeping pill
(2) CL:粒[li4]