Có 1 kết quả:

Ān dì sī shān ㄚㄋ ㄉㄧˋ ㄙ ㄕㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

the Andes mountain range