Có 1 kết quả:

Ān dì sī shān

1/1

Ān dì sī shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

the Andes mountain range