Có 1 kết quả:

Ān dì sī shān mài ㄚㄋ ㄉㄧˋ ㄙ ㄕㄢ ㄇㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Andes mountain chain of South America