Có 1 kết quả:

Ān nà tuō lì yà

1/1

Từ điển Trung-Anh

Anatolia, Asia minor