Có 1 kết quả:

Ān nà bō lì sī

1/1

Từ điển Trung-Anh

Annapolis (place name)