Có 1 kết quả:

Ān xī xiàn

1/1

Ān xī xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Anxi county, former name of Guazhou county 瓜州縣|瓜州县[Gua1 zhou1 xian4] in Jiuquan 酒泉[Jiu3 quan2], Gansu