Có 1 kết quả:

ān shēn lì mìng

1/1

ān shēn lì mìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

settle down and get on with one's pursuit