Có 1 kết quả:

ān fēi tā mìng

1/1

ān fēi tā mìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

amphetamine (medical) (loanword)