Có 1 kết quả:

ān fēi tā mìng ㄚㄋ ㄈㄟ ㄊㄚ ㄇㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

amphetamine (medical) (loanword)