Có 1 kết quả:

ān yǎng

1/1

ān yǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to foster
(2) to provide care (esp. for the elderly)

Một số bài thơ có sử dụng